C. Đức Bổn Sư

13 Tháng Giêng 200612:00 SA(Xem: 33673)
C. Đức Bổn Sư

Sau khi vào núi Tượng, sáng lập đạo Hiếu Nghĩa Tứ Ân, Đức Bổn Sư khuyến tu Nhân đạo hầu đền đáp ơn quốc vương thủy thổ và hiếu hạnh đối với tổ tiên cha mẹ.

Quân vương nghĩa trọng biết bao,

Làm tôi lo báo công lao ở đời.

Song thân ân lớn bằng trời,

Làm con lo trả biết đời nào xong.

Gặp lúc phong trào Cần vương thất bại, quân Pháp thẳng tay đàn áp nghĩa quân và truy nã ráo riết những người yêu nước, nhứt là sau khi dẹp xong giặc Bảy Thưa của Đức Cố Quản Trần Văn Thành và bắt được một nghĩa quân thuộc tín của Đức Bổn Sư, giáo hệ Bửu- Sơn  Kỳ- Hương không sao tránh khỏi nạn khủng bố của quân Pháp. Đức Bổn Sư cố ẩn lánh và cải cách lối thờ phượng để đánh tan sự ngờ vực của quân Pháp, nhưng không vì thế mà quân Pháp để yên phái Hiếu Nghĩa Tứ Ân.

Trong hoàn cảnh khắt khe như thế, biết rằng không thể cưỡng được vận nước đã suy, nên chi tuy không thể cử đồ đại sự, nhưng Đức Bổn Sư vẫn một mực un đúc tinh thần bất hợp tác trong môn nhơn đệ tử của Ngài.

 Người ta có kể lại rằng, trong số tướng sĩ của vua Hàm Nghi, sau khi bị  quân Pháp phá tan cơ sở Cần vương ở miền Trung, có người chạy sang Tàu, có người ra đầu giặc, có người chạy vào miền Nam, đến Thất Sơn ẩn lánh, nghe Đức Bổn Sư là bực siêu phàm, chủ trương chống Pháp, bèn tìm đến ra mắt, mong cầu  đứng lên chiêu tập nghĩa binh.

 Đức Bổn Sư vốn có thần thông biết trước việc ấy, nên chi có dặn người thủ tự chùa Phổ Đà (ở Núi Tượng) rằng: “Mai này có hai  người  lạ mặt đến tìm ta, vậy anh hãy trả lời là ta đi vắng”.

 Quả như lời ngài tiên đoán, hôm sau có hai người đến, một người có vẻ thông minh, và một người có vác theo một bao lớn có vẻ nặng nề.

 Được biết Đức Bổn Sư đi vắng, hai người ấy lấy làm tiếc ra về, sau khi gởi lại cho Đức Bổn Sư một bài thơ:

Cửa thiền rày đã bặt hơi bon,

Quê hạc hương bay kiểng vẫn cồn.

Tiếng trống quân canh đâu lặng lẽ ?

Kèn chiêu muôn dặm hãy còn non !

Dưới hồ mưa lấp sen tơi tả.

Trên đỉnh sương sa đá mỏi mòn.

Nghìn thủa diềm dà ghi dạ ngọc,

Chín trùng non nước biệt tôi con !

Về sau, Đức Bổn Sư cho biết: người có vẻ thông minh là cận thần của vua Hàm Nghi, người vác bao to là hộ vệ quân, còn bao to ấy là cổ đại đao, Vận nước đã đến hồi suy thì còn giúp vào đâu được nữa !(1)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn