1- Quan trọng về mặt chiến lược .

13 Tháng Giêng 200612:00 SA(Xem: 35544)
 1- Quan trọng về mặt chiến lược .
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Nằm trong khu tam – giác Tịnh-Biên – Nhà-Bàng – Tri-Tôn, vùng Thất-Sơn choán một địa-thế bề dài lối 30 ngàn thước, bề ngang độ 17 ngàn thước, (lối 1/7 diện-tích tỉnh Châu-Đốc) và trở thành một pháo-đài thiên-nhiên vô cùng kiên-cố bên cạch Miên-Quốc và Thái-Lan, án-ngữ cả vùng bờ biển Hà-Tiên, Rạch-Giá.

 

Thật vậy , từ cổ chí kim, từ Âu sang Á, không một chiến-lược gia nào có thể phủ-nhận cái phần ưu-thắng về tính-cách địa-hiểm của núi non trong việc điều binh khiển tướng.

 

Vua Lê Thái-Tổ, nhà anh-hùng áo vải ở núi Lam-Sơn, trong mười năm kháng-chiến với quân Minh đã phải ba lần rút về núi Chí-Linh để cố-thủ.

 

Ông Hoàng-hoa-Thám tức Đề-Thám, trong hai chục năm chống Pháp đã nổi danh là « Con hùm Yên-Thế » vì chiếm được Yên-Thế sơn làm hơi hiểm cứ.

 

Nguyễn-Hoàng cũng đã hiểu rõ sự quan-trọng của núi non về mặt chiến-lược nên trước khi mất có dặn người con thứ sáu là Nguyễn-phúc-Nguyên rằng: « Đất Thuận, Quảng nầy bên Bắc thì có núi Hoàng-Sơn, sông Linh-Giang, bên Nam thì có núi Hải-Vân và núi Bí-Sơn thật là một nơi trời để cho người anh-hùng dụng võ…»

 

Ngày nay, trong thế-cuộc nước nhà, nếu ai chiếm được vùng Thất-Sơn thì Người Ấy sau nầy sẽ nắm phần ưu-thắng trong tay, chẳng khác vua Đinh-Tiên-Hoàng (Vạn-thắng vương) đã dẹp loạn sứ-quân, dựng nên nghiệp cả nhờ giữ được động Hoa-Lư, hay Trương-Lương đã rực-rỡ thành công nhờ biết lui về Ba-Thục để lập chiến-khu (chiến-lược nầy đã làm cho Tưởng Giới-Thạch phải thán-phục và học-đòi bằng cách rút về Trùng-Khánh để trường kỳ kháng Nhựt).

 

Thật vậy, một khi ta đàng-hoàng chiếm-cứ Thất-Sơn làm nơi dụng võ mà địch-quân nào dám bén-mảng đến vùng thung-lũng của vị-trí nầy thì chắc-chắn họ sẽ hoàn-toàn thảm bại còn hơn Pháp-quân ở Điện Biên-Phủ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn